Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

NVHO - Nederlandse Vereniging van Historische OnderzoekbureausNVJ - Nederlandse vereniging voor journalistenDie Haghe prijs

 

Welkom op de website van Jurjen Vis

dr. G.N.M. Vis (Alkmaar, 9 oktober 1958 - Amsterdam, 19 juli 2019)

Sinds 1985 werkte Jurjen Vis als zelfstandig historicus, musicus, musicoloog en tekstschrijver.

Aandachtsgebieden

Als auteur, inleider en spreker had Jurjen Vis verschillende aandachtsgebieden:

Reikwijdte

Jurjen Vis beperkte zich niet tot een bepaalde periode. De hele geschiedenis was zijn werkveld, van de middeleeuwen tot heden. De Nederlandse geschiedenis lag hem na aan het hart, maar als biograaf bewoog hij zich even makkelijk op het terrein van de Europese geschiedenis.

Werk en activiteiten

Op deze website vindt u de resultaten van zijn werk en activiteiten: publicaties en boeken, groot en klein, maar ook redactie- en eindredactiewerk. Ook cursussen, lezingen (geschiedenis, muziek), voordrachten en concerten hebben hier een plaats.

Opdrachtgevers

Jurjen Vis had altijd grote én kleine projecten onder handen. Sommige van kortere, andere van langere duur. Archief- en literatuuronderzoek (vanaf de middeleeuwen) en interviews, beide in binnen- en buitenland, maken als vanzelfsprekend deel uit van zijn werk. Zijn opdrachtgevers zijn even verschillend als zijn werkzaamheden: bedrijven, instellingen, stichtingen, verenigingen, kranten, tijdschriften en particulieren.   

Kracht

De kracht van Jurjen Vis als schrijver en spreker lag in het vormgeven van het vormloze, of het nu ging om geschiedenis of muziek. Hij hechtte aan originaliteit en diepgang. Even een anekdote of een ontroerend verhaal tussendoor kon wonderen doen. Ook in zijn cursussen, lezingen en voordrachten verraste hij graag zijn publiek. Hij geloofde in de magie van het gesproken woord en in 'performance'. De programma's van zijn concerten stelde hij zorgvuldig samen en hij leidde ze ook persoonlijk in.