Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Lezingen

Jurjen Vis is een veelgevraagd inleider en spreker. Men stelt de levendigheid van zijn voordrachten altijd zeer op prijs. Een voordracht/lezing of causerie van Jurjen Vis duurt hooguit een half uur tot drie kwartier. Na een pauze is er met vragen en reacties uit het publiek ruimte voor een nieuw momentum. 

Jurjen Vis houdt lezingen over onder meer:

 • Sint Willibrord en Sint Adalbert en de kerstening van Holland
 • Het Leven van Sint Adalbert in de traditie van de hagiografie
 • De Abdij van Egmond van de vroege tot de volle middeleeuwen
 • De Abdij van Egmond en haar parochies Heiloo en Alkmaar
 • Ziekenzorg in het vroeg-moderne Holland
 • Pieter van Foreest en zijn medische observaties (16de eeuw)
 • De vroege reformatie in het Noorderkwartier (vóór 1560)
 • Het wonderjaar 1566: hagepreken en beeldenstormen
 • Armenzorg in provenhuizen en hofjes in Holland, 1400-1800
 • Kerkelijke en stedelijke bejaardenzorg in Holland, 1600-1900
 • Armen- en ziekenzorg in Amsterdam, 1600-1900
 • Nederlands katholicisme in en na 1853; het herstel van de hiërarchie
 • Kerkgeschiedenis en religiegeschiedenis
 • Nederlandse en Engelse componisten tussen katholiek en protestant (circa 1600)
 • De Nederlandse componistenbiografie (20ste eeuw)        

 

Portfolio
De diaconie van Den Haag (2019)
Katholieke vrouwen en hervormde vrouwen... (2018)
Het samenleven van vrouwen in hofjes in... (2018)
Nominatie van het boek DIACONIE voor de... (2018)
Martelaren en heiligen over en weer (2018)
De religiegeschiedenis van Noord-Kennem... (2018)
Religiegeschiedenis van Noord-Kennemerl... (2018)
War is not a summer camp (2017)
De Abdij van Egmond (2017)
Armenzorg en de Heilige Geest (2017)
De diaconie van Den Haag (2017)
Homogeen of heterogeen in 1116? (2016)
Geloven in de stad (2009)