Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Stadsgeschiedenis

Wat maakt een stad een goede plaats? Een aangename plattegrond, de harmonie van gebouwen en openbare ruimte (gegroeid door de eeuwen), het evenwicht tussen steen en groen en water. Het is bij Jurjen Vis niet zozeer zijn interesse voor de fysieke stad als wel zijn belangstelling voor de bewoners en de gebruikers van die stad die hem de stadsgeschiedenis doet beoefenen. In de middeleeuwen was de stad nog een gemeenschap. Men beleefde met elkaar het geloof, de grote feesten en de rituelen die daarbij hoorden. De verering van oude heiligen en nieuwe devoties bestonden naast elkaar. Door de Reformatie van de 16de eeuw kwam de eenheid ten einde en leefden groepen voortaan naast elkaar. Er bestond vanaf toen ook een verschil tussen eerste- en tweederangs burgers. Uiteraard overschreed men regelmatig de grenzen en werd er bijvoorbeeld over en weer getrouwd. Er was enige tolerantie; de omgangsoecumene kwam voort uit praktische zin. Hoe organiseerden de groepen zich op verschillende terreinen (wezen-, zieken-, ouderen- en armenzorg, onderwijs en kunsten)? Op welke plaatsen bleef iedereen elkaar 'gewoon' ontmoeten? Hoe beleefde men zichzelf en de ander? Welke veranderingen bracht de secularisatie van de 19de en 20ste eeuw? Jurjen Vis onderzocht deze vragen voor Woerden, Delft, Amsterdam en Alkmaar. Voor de grote Geschiedenis van Alkmaar (2007) schreef hij de hoofdstukken over religie, zorg, kunst en onderwijs.

 

Portfolio
Het verdwenen hofje (2017)
DIACONIE. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag (2017)
Hofjes van Alkmaar (2013)
In het hart van de stad (2011)
Liefde het fundament (2008)
The Book Trade in the Poort (2007)
Geschiedenis van Alkmaar (2007)
De Poort. De Oudemanhuispoort in Amster... (2002)
Onder Uw Bescherming (1998)
Het Delftsch Studenten Corps: enkele as... (1998)
Hofje van Brienen (1997)
Van 'vulliscuyl' tot Huisvuilcentrale (1996)
Het weeshuis van Woerden (1996)
Oud en arm (1994)