Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Religiegeschiedenis

Jurjen Vis schrijft kerkgeschiedenis én religiegeschiedenis. Beide hebben volgens hem hun goed recht. Religiegeschiedenis heeft echter zijn hart: ze is niet-dogmatisch, open-beschrijvend, modern en tolerant.

De Stichting Religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland (2016) bereidt de uitgave voor van een grote publicatie over religie in de Regio Noord-Kennemerland (centrumplaats Alkmaar) van nul tot nu. Alle religies komen in dit project aan bod: de voor-christelijke, de christelijke, het jodendom en de islam. Ook onkerkelijkheid verdient aandacht. Jurjen Vis zal dit project uitvoeren.

Open/download de folder (pdf bestand)

Reformatie en tegenstemmen  

Jurjen Vis voelt zich als historicus en musicus kind aan huis in verschillende tradities. Met de eeuw van de Reformatie voelt hij zich bijzonder verbonden. Voor hem begint die Reformatie echter niet in de 16de eeuw. Ze was in de eeuwen daaraan voorafgaand al in de kiem aanwezig. Tegenstemmen binnen het grote kader zijn er altijd geweest en nooit verstomd, ook niet in de protestantse kerken en de rooms-katholieke kerk van de 19de en 20ste eeuw.

Jurjen Vis is geïnteresseerd niet alleen in de oudste christelijke missionarissen (Willibrord en Adalbert), maar ook in de voormannen van de Hollandse Reformatie (Cooltuyn en Arentsz.). ‘Grensgangers’ en ‘duiven’ als de componisten William Byrd (1540-1623) en Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) hebben zijn belangstelling.

 

Portfolio
DIACONIE. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag (2017)
Sint Jacob in de Plantage (2016)
Het Sweelinck Monument. Complete Werken... (2014)
Hofjes van Alkmaar (2013)
In het hart van de stad (2011)
Het Sweelinck Monument. Complete vocale... (2009)
Liefde het fundament (2008)
Geschiedenis van Alkmaar (2007)
Christelijke Encyclopedie (2005)
Sweelinck and the Reformation (2002)
De predikanten van 1566 (2000)
Bijdragen voor Bedevaartplaatsen in Ned... (2000)
Onder Uw Bescherming (1998)
Bijdragen voor Bedevaartplaatsen in Ned... (1997)
Cornelis Cooltuyn 1526-1567 (1995)
Oud en arm (1994)
Jan Arentsz - mandenmaker van Alkmaar, ... (1992)
De twaalf gezellen van Sint Willibrord (1990)
Adelbert en Egmond (1990)
De Vita Sancti Adalberti Confessoris (1987)
De diaconie van Den Haag (2019)
Katholieke vrouwen en hervormde vrouwen... (2018)
Martelaren en heiligen over en weer (2018)
De religiegeschiedenis van Noord-Kennem... (2018)
Religiegeschiedenis van Noord-Kennemerl... (2018)
War is not a summer camp (2017)
De Abdij van Egmond (2017)
Armenzorg en de Heilige Geest (2017)
De diaconie van Den Haag (2017)
Geloven in de stad (2009)
Het klooster Egmond: hortus conclusus (2008)
Staf en storm (2002)
De Abdij van Egmond (2002)
En God bleef toch in Mokum (2000)
In het spoor van Egbert (1997)
Vroomheid tussen Vlie en Lauwers (1996)
De kerk in de kop (1995)
Heidenen, papen, libertijnen en fijnen (1994)
Egmond tussen Kerk en wereld (1993)
Heiligenlevens, Annalen en kronieken (1990)