Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Jacques Beersstichting

JacquesBeersIn mei 2005 richtten fluitiste Eleonore Pameijer en historicus/musicoloog Jurjen Vis de Jacques Beers Stichting op. Jurjen Vis is voorzitter. Het meest concrete doel was toen: het uitbrengen van de werken van Beers op cd en het schrijven van zijn biografie.

CD Jacques Beers: Musicien d'avenir

Een eerste mijlpaal was de aanbieding op 31 mei 2008 van de dubbel-cd ‘Jacques Beers: Musicien d’avenir Jacques Beers 1902 - 1947’.
In de hoes van de cd bevindt zich de biografie van Jacques Beers en een beschrijving van zijn werken door Jurjen Vis.
informatie/bestellen

Concert in de Deutsche Kirche

Een tweede belangrijk moment was het concert in Parijs op 5 juni 2011 en wel in de Deutsche Kirche in de Rue Blanche, de kerk waar Jacques Beers van 1929 tot 1940 organist was geweest.

Cappella Nova

Vocaal ensemble Cappella Nova (2009) is een activiteit van de Jacques Beers Stichting

Toekomstmuziek

Voor de toekomst overweegt de Jacques Beers Stichting het uitbrengen van een cd met Beers’ Missa sine tenore en zijn Concert voor Saxofoon, sopraan en orkest.

Doelstellingen

 1. De Jacques Beersstichting heeft ten doel:
  a. De muziek van de componist Jacques Beers (1902-1947) te doen herleven en zijn nagedachtenis in stand te houden;
  b. Het vestigen van aandacht op minder bekende componisten uit de tijd en omgeving van Jacques Beers en hun composities;
  c. Al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. Het stimuleren, uitvoeren, publiceren, produceren, reproduceren, archiveren, ondersteunen, verspreiden, onderrichten, promoten van muziek die bijdraagt aan het doel van de stichting, en alles wat daar in de ruimste zin des woords mee samenhangt;
  b. Het (mede-)organiseren van lezingen, voordrachten, publicaties, opnames en concerten.
  c. Het werven van fondsen hiertoe, zowel uit publieke alsook private middelen, zowel op nationaal, Europees alsook internationaal gebied.
  d. Het ondersteunen van promotionele en educatieve projecten in overeenstemming met bovengenoemde doelstellingen van de stichting.


Jacques Beers Stichting

Feike de Boerlaan 41
1019 KS Amsterdam
KVK Amsterdam 34225672
ING: 1266999