Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Geschiedenis van Alkmaar

Bijdragen over religiegeschiedenis, medische geschiedenis, armenzorg, sociale zorg, onderwijs en wetenschap, kunsten en cultuur.

‘Ik kom er rond voor uit, Alkmaar is mij de liefste plek op aarde’. Deze woorden sprak de eerste Alkmaarse archivaris C.W. Bruinvis tijdens een lezing in de winter van 1860/’61. Bruinvis publiceerde honderden artikelen en boekjes over de historie van zijn geboortestad. Tot een echte Geschiedenis van Alkmaar bracht hij het echter nooit. En ook degenen die na hem kwamen, deinsden terug voor dat enorme en moeilijke werk. De viering van Alkmaar 750 jaar stad in 2004 was aanleiding om eindelijk die grote Geschiedenis van Alkmaar te schrijven. Het boek brengt de rijke historie van de stad, waarin 1573 de victorie begon, binnen ieders bereik. De hoofdauteurs van het boek zijn Jurjen Vis, bekend van vele publicaties over Alkmaar, stadsarcheoloog Peter Bitter en Herman Kaptein, een specialist in de economische geschiedenis van de regio. Het boek telt 34 hoofdstukken en heeft een omvang van bijna 600 bladzijden. Er valt veel in te lezen, maar ook te zien: het bevat meer dan 450 illustraties waarvan een deel nooit eerder werd gepubliceerd. Een uitvoerige literatuuropgave en een register van persoonsnamen completeren het geheel. 

opdrachtgever
Stichting Alkmaarse Historische Publicaties, Alkmaar
 
Zwolle, 2007
 
ISBN 978-90-400-8370-9
 
575 pagina's

 

Verschenen bij uitgeverij Waanders (Zwolle), daar uitverkocht, maar te bestellen bij het Regionaal Archief Alkmaar