Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Staf en storm

Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie

Veertiende verzameling bijdragen van de VNK.

In december 1851 moest minister-president J.R. Thorbecke vernemen dat paus Pius IX had besloten de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in te stellen. Herstellen volgens sommigen, want dat bisschoppelijke bestuur was er vóór de Reformatie ook geweest. In 1853 was het zover. De gevolgen voor katholieken én protestanten waren groot. De Nederlandse rooms-katholieke kerk was niet langer een missiekerk en de katholieken konden zich met herwonnen vertrouwen in de openbare ruimte manifesteren. Veel protestanten vreesden dat zij de greep op het land zouden verliezen; hun onrust mondde uit in de Aprilbeweging. Tientallen pamfletten en tijdschriften waarschuwden voor 'Rome'. In Staf en storm -- een initiatief van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis -- brengen historici, kerkhistorici en kunsthistorici '1853' in beeld en belichten zij de gevolgen voor de Nederlandse samenleving, op kortere en langere termijn.

opdrachtgever
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
 
Hilversum, 2002
 
ISBN 9065507264
 
363 pagina's
 
Uitgeverij Verloren