Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Portfolio jaarboeken VNK
Staf en storm (2002)
En God bleef toch in Mokum (2000)
Vroomheid tussen Vlie en Lauwers (1996)
De kerk in de kop (1995)
Heidenen, papen, libertijnen en fijnen (1994)